Domů > Jak nás můžete podpořit

Jak nás můžete podpořit

Zde naleznete informace o tom jak nás můžete podpořit.

 

Dárcovský účet Pavučiny 88888007/2010, VS: xx00

První dvě čísla charakterizují konkrétní podporu dané věci nebo aktivity (viz tabulka níže).

Druhé dvě čísla popisují dárce (číslo vám přidělíme).

 

Dary našemu sdružení si každý může odečíst od základu daně
O své dary našemu sdružení můžete do určité výše snížit základ Vaší daně (podle zákona o daních z příjmu, § 15 u fyzických osob, příp. § 20 u právnických osob).

Pro fyzické osoby platí toto:
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. 
V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 
Daňový základ si můžete snížit tak, že do 15. 2. předložíte účtárně svého zaměstnavatele potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok nebo toto potvrzení uplatníte v daňovém přiznání, které podáte sami na Finanční úřad. 

Potvrzení o darech rozesíláme automaticky všem dárcům, na které máme kontakt. Změny ve svých údajích za účelem potvrzení nám prosím sdělte nejpozději do 20. ledna. 

Pokud patříte mezi nové dárce a dosud na Vás nemáme kontakt, prosíme sdělte nám Vaše celé jméno, trvalé bydliště a zasílací adresu. Následně Vám přidělíme konkrétní variabilní symbol. Vaše údaje použijeme jen pro účely našeho sdružení.

Jste-li našimi pravidelnými dárci a nastala u Vás změna jména, trvalého bydliště nebo zasílací adresy, potřebujete potvrdit dary např. pro jiného z manželů než dříve, prosím kontaktujte nás(nejlépe e-mailem) vždy do 10. ledna. 

Kdy od nás můžete potvrzení čekat?
Potvrzení dárcům odesíláme do konce ledna. 


Pokud jste si jisti, že máme Vaše kontaktní údaje, a přesto Vám po této době potvrzení od nás nedojde, pak se zřejmě ztratilo cestou a prosíme ozvěte se
Ozvěte se prosím i v případě, když na vystaveném potvrzení něco nesouhlasí. 
Děkujeme za pochopení.


Co nebo koho lze podpořit:

Volné použití
10XX
Volnočasové aktivity
2xxx
volné použití na Open kluby 20xx
Junior klub 21xx
Exit klub
22xx
Čajovna pod Jasenem
23xx
bazén, tělocvična… 24xx

Sociální služba 3xxx
volné použití na Free kluby 30xx
vybavení klubu 31xx
provoz klub (nájem, telekomunikace...) 32xx
supervize,metodické vedení, vzdělávání… 33xx

OUTDOOR - příležitostné volnočasové aktivity 4xxx
volné použití na příležitostné aktivity 40xx
jarní tábor mladší
41xx
jarní tábor starší 42xx
letní tábor mladší 43xx
letní tábor starší (KO trek)
44xx
Snowboard camp 45xx
výlety 46xx
víkendovky 47xx
dětské dny 48xx

PREVENCE - programy na školách 6xxx
volné použití na přednášky 60xx
materiálové vybavení lektorů Pavučiny 61xx
osobní náklady lektorů Pavučiny 62xx
externí lektoři 63xx
další oblasti potřeb přednáškové činnosti 6xxx
KANCELÁŘ - správa Pavučiny 7xxx
volné použití na správu Pavučiny 70xx
spotřeba materiálu 71xx
vybavení kanceláře 72xx
služby kanceláře (např. telefony, internet...) 73xx
účetní služby 74xx
web, public relations (prezentace) 75xx
nájem Křesťanský sboru 76xx
VZDĚLÁVÁNÍ - vzdělávání pracovníků 8xxx
volné použití na vzdělání 80xx
v oblasti sociální
81xx
v oblasti volnočasové (zážitková pedagogika)
82xx
v oblasti lektorské 83xx
v oblasti duchovní 84xx
OSOBNÍ NÁKLADY PRACOVNÍKŮ 9xxx
zaměstnanec Ing. Michal Vašenda 91xx

zaměstnanec Ivo Neuvirt
(není-li naplněn limit pro zdvojování Nadací Mezinárodní potřeby, posílejte svoji podporu na účet nadace:

č.ú: 2700139555/2010, vs: 310 )

92xx
zaměstnanec Marcela Orlíková DiS
93xx
zaměstnanec Ak.mal. Alice Bohuslavová 94xx
zaměstananec Blanka Vašendová DiS
(zaslané dary budou zdvojeny F-nadací)
95xx
zaměstnanec Mirek Zonek 96xx

Mgr. Petra Mecnerová
(zaslané dary budou zdvojeny F-nadací)

97xx
Ing. Dana Eliášová
(zaslané dary budou zdvojeny F-nadací)
98xx