Domů > O nás

O nás

Krátký průlet současností i naší historií.

 

Kdo jsme

Pavučina o.p.s. je obecně prospěšná společnost navazující na více jak 11-letou práci Pavučiny Občanského sdružení DEN. Hlavním cílem společnosti je napomáhat duchovnímu, mravnímu, kulturnímu a všeobecně výchovnému působení na děti a mladé lidi zejména v moravskoslezském regionu a inspirovat je k smysluplnému a společensky odpovědnému přístupu k životu. Společnost své cíle naplňuje programy prevence sociálně-patologických jevů a také odpovídajícími programy řešícími již vzniklé situace. Obecně prospěšnými službami společnosti jsou:

a) Zřízení bezpečných klubových nízkoprahových prostorů.

b) Realizace programů primární prevence sociálně-patologických jevů na základních a středních školách.

c) Organizování volnočasových diskusních a zájmových otevřených klubů pro děti a mládež.

d) Volnočasové programy pro děti a mládež s prvky neformálního vzdělávání.

e) Výkon činností spojených s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Pracovníci společnosti jsou hlavně křesťané, jejichž hlavním motivem práce je osobní vztah s Bohem, z něhož pramení láska k bližnímu a touha pomáhat potřebným.

 

 

Vize

Proměněná mladá generace

 

Poslání

Posláním společnosti je napomáhat duchovnímu, mravnímu, kulturnímu a všeobecně výchovnému působení na děti a mladé lidi zejména v moravskoslezském regionu a inspirovat je k smysluplnému a společensky odpovědnému přístupu k životu.

 

Hodnoty organizace


Víra a láska
Víra v Boha je klíčová hodnota pro většinu pracovníků. Je motorem jejich práce. Boží láska motivuje k smysluplné práci a touze pomáhat potřebným.

Vztahy
Dbáme o dobré vztahy v pracovním kolektivu, vztahy s těmi, kterým sloužíme, vztahy s našimi donátory a partnerskými organizacemi.

Rodina
Věříme v důležitost tradiční rodiny, jako nejlepšího rámce pro kvalitní a smysluplný život člověka.

Svoboda a odpovědnost
Respektujeme jedinečnost každého člověka a jeho svobodnou vůli se samostatně rozhodovat. Vedeme k převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Kvalita a odbornost
Jde nám o kvalitní práci na vysoké odborné úrovni a přinášení nových způsobů jak naši práci zlepšovat.

Důvěryhodnost a transparentnost
Klíčem k důvěře je otevřené a srozumitelné fungování všech oblastí naší práce. Snažíme se budovat důvěru a nezklamat ji u těch, kterým sloužíme.

Hospodárnost
Efektivní hospodaření s lidskými a materiálními zdroji je důležité i nezbytné, protože rozsah a potřeby naší práce značně převyšují dostupné zdroje.

 

Komu sloužíme

Neorganizované skupiny dětí a mládeže v Ostravě – Kunčičkách ve věku 6–18 let.

Děti a mladí lidé na ZŠ a SŠ  ve věku 12–18 let.

 

Historie

 • První kluby – jaro 2001
 • Vznik Pavučiny Občanského sdružení DEN – listopad 2002
 • První zaměstnanec v květnu 2004
 • Druhý zaměstnanec v červnu 2005
 • Nová struktura Pavučiny – prosinec 2005
 • Založení projektu „Dětí Ostravy“ – DM, KAM
 • Třetí pracovník v lednu 2008
 • Září 2008 jsme otevřeli NZDM
 • Říjen 2010 třetí pracovník
 • Březen 2011 – čtvrtý pracovník
 • Říjen 2012 – pátý pracovník
 • Říjen 2013 - vznik Pavučiny o.p.s.